Quá trình hình thành và phát triển REA

Vào những ngày đầu sơ khai, REA chỉ là một box trực thuộc của HVA. Thành viên của box lúc đó không nhiều (cá nhân tôi cũng tham gia HVA từ 13/07/2004). Lúc đó, box này hoạt động mang nặng tính warez là chính và thiếu tính chuyên sâu về kỹ thuật Reverse, mà có lẽ lúc đó khái niệm về RE vẫn còn mơ hồ.

Reversing with IDA from scratch (p11)

Tôi không muốn nhồi nhét quá nhiều lý thuyết ngay từ đầu, vì vậy tôi đã lồng ghép và xen kẽ một số bài thực hành để các bạn không có cảm giác nhàm chán. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta bỏ qua các kiến thức cơ bản, do đó trước khi tiếp tục các phần nâng cao hơn, phần này tôi sẽ cùng với các bạn xem xét một số cờ quan trọng trong ASM.

REA- Cracker team

1 thời đã qua :p ——===REA TEAM INFORMATION===—– -=[Computer_Angel…..]=-…-=[ Admin/Cracker/Coder ]=- -=[Moonbaby…………….]=-…-=[ Admin/Cracker/Coder ]=- -=[Zombie_Deathman..]=-…-=[ Admin/Cracker/Coder ]=- -=[Nini……………………..]=-…-=[ Super Mod/Designer ]=- -=[RCA…………………….]=-…-=[ Sub Mod/Cracker/Coder ]=- -=[Benina………………….]=-…-=[Sub Mod/Cracker/Translator]=- -=[Deux…………………….]=-…-=[ Sub Mod/Cracker/Coder ]=- -=[Exctlong……………….]=-…-=[ Sub Mod/Coder ]=- -=[LittleBoy………………]=-…-=[ Sub Mod/Cracker ]=- -=[QhQCrker…………….]=-…-=[ Read more