Những ngày ngập lụt!!!

Cả khu nhà chìm trong biển nước, rác rười và đủ các thứ linh tinh trôi nổi lềnh phềnh :).Nhìn mà thấy hãi cảnh “Hà Lội”, không dám đi đâu, hoàn toàn cô lập. Điện nước thì bị cắt lên cắt xuống :|. Mượn tạm máy của vợ chụp demo mấy kiểu ảnh post lên cho mọi người ngắm chơi 😀