Stairway to Heaven!

Khi nhắc đến những ca khúc xuất sắc nhất của nhạc rock, không ai có thể không nói đến “Stairway to Heaven”, ca khúc “vua của các ca khúc”. Thật vậy, ai nghe rock mà không biết ca khúc kinh điển này thì coi như là chưa nghe rock. Từ khi ra đời cho đến nay, “Stairway to Heaven” luôn dẫn đầu các cuộc bầu chọn về ca khúc xuất sắc nhất cũng như những câu solo guitar xuất sắc nhất.

New Year Presents 2009 Edition from PediY!

加密与解密工具新年大礼包2009 DVD1 New Year Presents 2009 Edition PEDIY & China BCG荣誉出品 =============================================================================== 本光盘主要收集了常用的加密与解密工具,工具来自bbs.pediy.com兄弟们的分享,我们主要是 负责整理了一下,做个列表和启动,不足之处请原谅! 由于精力实在有限,对本光盘的不足之处请大家海涵。 祝2009年顺心、快乐、健康、幸福! This DVD-ROM mainly collects the common cracking tools shared by friends of bbs.pediy.com, we are just responsible for arranging the contents, adding a list Read more