REA is back

Nếu bạn thuộc thế hệ 8x chắc ai cũng biết đến REAonline.net – 1 box tách ra độc lập từ HVA – Chuyên về reverse engineering.

Hiện tại các staffs đều lỡ thì nên REA cũng thoái trào. Tuy nhiên hiện tại mình mang REA lại 1 phần để tạo sân chơi cho các staffs chia sẽ, chém gió. 1 phần … vọc web :v

Các blog posts sẽ được update dần.

Written by 

Other posts by author

5 thoughts on “REA is back

  1. Em là thế hệ 9x đời cuối rồi. Rất hy vọng diễn đàn sẽ mạnh trở lại, em đang luyện bộ SoTayCracker1.0

Leave a Reply