REA- Cracker team

1 thời đã qua :p ——===REA TEAM INFORMATION===—– -=[Computer_Angel…..]=-…-=[ Admin/Cracker/Coder ]=- -=[Moonbaby…………….]=-…-=[ Admin/Cracker/Coder ]=- -=[Zombie_Deathman..]=-…-=[ Admin/Cracker/Coder ]=- -=[Nini……………………..]=-…-=[ Super Mod/Designer ]=- -=[RCA…………………….]=-…-=[ Sub Mod/Cracker/Coder ]=- -=[Benina………………….]=-…-=[Sub Mod/Cracker/Translator]=- -=[Deux…………………….]=-…-=[ Sub Mod/Cracker/Coder ]=- -=[Exctlong……………….]=-…-=[ Sub Mod/Coder ]=- -=[LittleBoy………………]=-…-=[ Sub Mod/Cracker ]=- -=[QhQCrker…………….]=-…-=[ Read more

Quá trình hình thành và phát triển REA

Vào những ngày đầu sơ khai, REA chỉ là một box trực thuộc của HVA. Thành viên của box lúc đó không nhiều (cá nhân tôi cũng tham gia HVA từ 13/07/2004). Lúc đó, box này hoạt động mang nặng tính warez là chính và thiếu tính chuyên sâu về kỹ thuật Reverse, mà có lẽ lúc đó khái niệm về RE vẫn còn mơ hồ.

Stairway to Heaven!

Khi nhắc đến những ca khúc xuất sắc nhất của nhạc rock, không ai có thể không nói đến “Stairway to Heaven”, ca khúc “vua của các ca khúc”. Thật vậy, ai nghe rock mà không biết ca khúc kinh điển này thì coi như là chưa nghe rock. Từ khi ra đời cho đến nay, “Stairway to Heaven” luôn dẫn đầu các cuộc bầu chọn về ca khúc xuất sắc nhất cũng như những câu solo guitar xuất sắc nhất.